Inici
Cerca ràpida
Utilitzeu la Cerca Avançada per agefir criteris múltiples

GEHCI
GEHCI

El Grup d'Estudi d'Història de la Cultura i dels Intel·lectuals (GEHCI), dirigit pel Dr. Jordi Casassas, catedràtic del Departament d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona, té els seus orígens l'any 1989. Des d'aleshores el GEHCI ha treballat en la construcció d'un espai de reflexió historiogràfica, de debat i de recerques sobre temes d'història cultural.

Actualment, GEHCI participa amb diversos investigadors i s'encarrega de la coordinació científica del portal.

Biblioteca de Catalunya
Biblioteca de Catalunya

La Biblioteca de Catalunya, a través de la digitalització de Fons, completa el catàleg d’obres que manquen a l’Ateneu Barcelonès. A més cal remarcar el suport anual que dóna la institució a la recuperació del Patrimoni Bibliogràfic català.

etseib
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

L’ETSEIB, amb un ric fons patrominial, col·labora amb l’aportació d’investigadors i amb la digitalització de Fons. Amb la participació de l’Escola es complementa l’anàlisi i recepció de revistes i obres tècnico-industrials del segle XIX.

etseib
Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya

El CBUC permet la difusió de les monografies digitalitzades a través del repositori de la Memòria Digital de Catalunya. A més dóna suport tècnic en la gestió de dit repositori i permet la difusió d’altres col·leccions digitals de l’Ateneu Barcelonès.

mcu
Ministerio de Cultura

Des de 2004 l’Ateneu Barcelonès participa al projecte de digitalització de revistes dipositades a la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica. L’Ateneu també participa, a través de les convocatòries del Ministeri, en la digitalització de monografies.

Projecte impulsat per:
Ateneu Barcelones