Inici
Cerca ràpida
Utilitzeu la Cerca Avançada per agefir criteris múltiples
Polítiques del dipòsit
El projecte Almirall no podria ser possible, sense la participació de la Biblioteca de l´Ateneu Barcelonès a altres iniciatives de digitalització cooperatives:
Política de cessió de Metadades descriptives del repositori:
1. Qualsevol persona pot accedir lliurament i gratuïtament a les metadades.
2. Les metadades poden ser reutilitzades sense avís per activitats sense afany de lucre.
3. No es pot treure cap mena de profit comercial de les metadades.
Política d´objectes digitals:
1. Qualsevol persona pot accedir lliurament i gratuïtament als objectes digitals.
2. Generalment, els objectes digitals complets es poden:
(a) Reproduir, mostrar o generar una obra derivada, les quals han de ser distribuïdes sota la mateixa llicència que regula l´obra original.
(b) Utilitzar per qualsevol recerca, estudi, activitat educativa o qualsevol activitat sense afany de lucre sense necessitat de demanar permís sempre donant:
i. Autors, títol i detalls bibliogràfics complets.
ii. Enllaç o la URL de l´objecte citat.
iii. Sense fer cap canvi sobre el contingut.
3. Els objectes no es poden vendre en cap format o mitja sota cap condició o situació.
Política de continguts, tipus de documents i condicions d´acceptació:
1. Aquest és un repositori temàtic on participen diverses institucions.
2. La matèria principal és la historia dels intel·lectuals i la recepció del coneixement.
3. El repositori té diferents tipologies de documents i formats.
4. Els objectes digitals tenen descrit:
(a) La versió i la data de publicació.
(b) L´autoria.
5. Les principals llengües són el català i el castellà.
Política de publicació de continguts, qualitat i drets d´autor:
1. Els objectes digitals només poden ser dipositats per investigadors adscrits al projecte o personal dels centres de documentació i biblioteques participants.
2. Els autors només poden dipositar el seu propi treball d´investigació.
3. L´Administrador només pot fer llegibles els continguts, vetllar per la correcta visualització d´aquests i evitar qualsevol anomalia tècnica.
4. La validesa i autenticitat del contingut és només responsabilitat de l´autor del contingut.
5. Els objectes digitals poden ser dipositats en qualsevol moment, però no seran publicats fins que hagin estat revisats per l´Administrador.
6. Qualsevol violació dels drets d´autor o plagi serà responsabilitat dels autors.
7. Si el repositori rep alguna prova de la violació dels drets d´autor o plagi, l´objecte digital serà esborrat.
Política de preservació:
1. Els objectes digitals romandran al repositori de manera indefinida.
2. El repositori intentarà assegurar de manera continuada la llegibilitat i l´accessibilitat a través de diverses accions:
(a) Els objectes digitals seran migrats a nous formats quan sigui necessari.
(b) Quan sigui necessari, s´emularà l´entorn necessari per recuperar els objectes digitals que no han migrat de format.
3. El repositori realitza còpies de seguretat de manera periòdica.
4. El nombre de bits originals de tots els objectes digitals es mantindran íntegres, així com en qualsevol migració de format.
5. En condicions normals els objectes digitals no seran esborrats, ni retirats del repositori.
6. Les condicions en que els objectes digitals seran retirats són:
(a) Sempre que hi hagi proves de la violació dels drets d´autor i plagi.
(b) Sempre que hi hagi qualsevol requeriment legal.
(c) Falsificació de recerca.
7. Els objectes digitals no seran esborrats, sinó retirats de la vista pública.
8. Es conservaran els identificadors i URLs dels objectes digitals enretirats.
9. Les URLs seguiran apuntant als objectes retirats, per evitar enllaços trencats.
10. Els canvis als articles dipositats no seran permesos, a excepció de:
(a) Errates o correccions poden ser incorporades als objectes digitals.
(b) Si és necessari, una versió actualitzada pot ser dipositada.
11. En cas del tancament del repositori, la base da dades serà transferida a una altra institució.
Cessió de drets d'autor sota la llicència: