Inici
Cerca ràpida
Utilitzeu la Cerca Avançada per agefir criteris múltiples
Revista tecnológico-industrial publicación mensual de la Asociación de Ingenieros Industriales
Revista tecnológico-industrial
Redactat per l'investigador Antoni Roca Rosell
Publicat el 30/12/2010.
Descripció de l'obra

La Revista Tecnológico-Industrial és l’organ de l’Associació d’Enginyers Industrials de Barcelona. Aquesta associació, creada el 1863, difon les seves activitats a través de la premsa tècnica del moment, com per exemple, El Porvenir de la Industria . El 1878, però, consideren la oportunitat de tenir una publicació pròpia. Aquell any ...

Llegir [+]
Recepció a Catalunya i Espanya

La Revista Tecnológico Industrial , essent una publicació corporativa, era rebuda per tots els associats i, per tant, havia de tenir una difusió prou amplia, és a dir, s’hauria de poder trobar en moltes biblioteques. Aparentment, no és així, cosa que pot tenir diferents explicacions. Es pot pensar que els ...

Llegir [+]
Autors relacionats
  • Jerónimo Bolivar Galup
  • Josep Albert Barret Moner
  • Lluís Rouviere Bula
  • Ramon De Manjarrés i Bofarull